מרכז המידע בביסל"ם

מרכז המידע בביסל"ם פתוח למפקדים בצה"ל ולאנשי מערך מדעי ההתנהגות בצבא. ביסל"ם, בית הספר לפיתוח מנהיגות צבאית, מהווה גוף ביצוע ומוקד ידע ומומחיות צה"לי לקידום תהליכי פיתוח מנהיגות.זאת לשם מימוש ייעוד צה"ל ומטרותיו ובאמצעות תפיסות ופרקטיקות מתחום מדעי ההתנהגות. המנהיגות הצבאית היא דיסציפלינה עיונית ומעשית מובחנת ממנהיגות אזרחית. היא מהווה יכולת ליבה בארגון ובמקצוע הצבאי, היא אחת משלושת רכיבי אומנות הפיקוד לצד מקצועיות וניהול והיא רכיב באבני היסוד של העשייה הצבאית.בהתאם גם תחום פיתוח המנהיגות הינו תחום מובחן הכולל מרכיבים גנריים-כלליים ומרכיבים מבוססי הקשר (צבאי). עם מי אנחנו עובדים? כמרכז לפיתוח מנהיגות צבאית, ביסל"ם עובד עם מגוון רחב של יחידות, בבניין הכוח (הכשרה) והן בהפעלת הכוח (שטח). העבודה עם היחידות השונות נעשית מתוך הבנת ההקשר הייחודי של כל יחידה (המבנה, התרבות הארגונית, המשימות וכו') והאתגרים הנובעים ממנו. זאת, במטרה להתאים מודל עבודה ייחודי לפיתוח מנהיגות עבור כל יחידה. מרחב העשייה והעבודה עם מגוון יחידות, עם דרגים שונים ובזירות פעולה שונות מאפשר היכרות מעמיקה עם הארגון הצבאי והתבוננות על הארגון הצבאי כשלם.מתוך כך ניתן לזהות את צרכי הארגון, האתגרים ומוקדי התמודדות העומדים בפני צה"ל ומשמעויותיהם עבור מפקדים.

ספרים חדשים בקטלוג

מרכז המידע בביסלם

מרכז המידע בביסל"ם

מרכז המידע בביסל"ם פתוח למפקדים בצה"ל ולאנשי מערך מדעי ההתנהגות בצבא . במרכז המידע אפשר למצוא פרסומים שונים של ביסל"ם; וכמו כן ספרים, כתבי עת וחומרים שונים בנושאים של מדעי החברה והצבא.